آموزش

کاربرگ خلاق


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

در کلاس پنجم، بعد از یک جلسه تدریس درس بکاریم و بخوریم، از بچه‌ها خواستم از مفاهیم درس، کاربرگ طراحی کنند.

دخترهای کلاس چهار گروه شدند و هر گروه مشغول کار طراحی شدند. ابزارهای ساده‌ای به آن‌ها داده شد. کاغذ آ۴ و خودکار و کاغذ رنگی، تنها ابزارهایی بود‌که به کمک آن‌ها می‌توانستند خلاقیت خودشان را نشان دهند. خواستم در طراحی سوال، خلاقیت به خرج بدهند و انواعی از سوالات را در کاربرگ بگنجانند.

آن‌ها از جدول، سوالات چهارگزینه‌ای، جای خالی و ... استفاده کردند و کاربرگ‌های خود را کامل کردند.

بعد کاربرگ‌ها بین گروه‌ها جابه‌جا شد تا بچه‌های دیگر، آن‌ها را حل کنند.

سرکار خانم ابراهیم پور

معلم محترم علوم پایه پنجم

۱۰ ماه پیش
عالی ممنون خانم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۵ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۲۴ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۳۷ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۴۱ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۶۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی

پسران

دختران