۱۱ مرداد ۱۴۰۱ / ۱۶:۳۴:۱۹
۲۹

مردم وفس به فارسی حرف میزند اما در گذشته به زبان تاتی صحبت میکردند.وفس روستای پر از جاذبه گردشگری است.

ردم وفس به زبان فارسی صحبت می کنند ولی درگذشته به یکی از قدیمی‌ترین زبان های ایرانی یعنی تاتی سخن می‌گفتند.

ابراهیم دهگان در کتاب «فقه اللغه» در ضمن معرفی وفس و واقعه کشتار جمعی آن، زبان وفس را «یکی از لهجه‌های قدیم پارسی باستان و شاخه‌ای از تاتی» می‌نامند.دکتر معین  در جلد چهارم فرهنگ خود تحت عنوان «وفسی» منسوب به وفس، لهجه اهالی وفس را نام می‌برند.

رزم‌آرا در کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران (آبادیها) می‌نویسد: «زبان سکنه دهستان وفس تاتی است» و همچنین در مجله «ایران کوده» م.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.