مقالات

میلاد با سعادت

امام سجاد ( علیه السلام )

مبارک باد


خلاصه :

امروز ۵ شعبان میلاد با سعات امام سجاد ( ع ) را به تمام محبین اهل بیت تبریک می گویم   

بسم تعالی

هنوز صحبت های شیرین و نصیحت های دلسوزاننده اش را یادم است ، عجب خنان گهرباری ، و هر جمله که از دهان او جاری می شد دریای حکمت بود .

به خاطر دارم ، سال پیش با پدرم در حضور ایشان حاضر شدیم تا پندی بشنویم و انرا در زندگی خود به کار ببندیم ،

او روی سجاده ی خود نشسته بود فرزندش نیز در کنار او بود ، نمازش تمام شده بود . 

با دیدن من و پدرم سجاده خود را جمع کرد و ان را روی طاقچه گلی گذاشت 

امد کنار ما نشسته و حال و احوال پرسی گرمی کرد ، همان لحظه فرزند کوچکش امد وگفت : ای پدر بقیش را بگو ان پنج 

گروه که گفتی که از انان پرهیز کنیم کدامند ؟ 

کمی کنجکاو شدم تا بدانم ان پنج گروه چه کسانی هستند . 

امام سجاد ( ع ) با اشتیاق من پیبرده بود و فرمود : هر دویِ شما گوش کنید و در زندگی خود به کارببندید 

هیچگاه با این پنج گروه رفاقت نکنید :

فاسق

بخیل 

دروغ گو 

احمق 

و قاطع رحم  ( یعنی کسی که با خانواده خود قطع رابطه کرده است ) 

اولی تو را به یک لقمه نان و کمتر از ان تو را می فروشد 

دومی زمانی که به شدت به چیزی نیاز داری ، تو را از ان محروم می کند 

سومی مثل سراب در بیابان است ، راه دور را به تو نزدیک می ماند و برعکس ، راه نزدیک را دور 

چهارمی می خواهد به تو سود برساند ، ولی کاری می کند که به ضررت تمام می شود 

و پنجمی مورد لعنت خداست ؛ چون خدا در سه جای قران فرموده ، ان کس که با خویشاوندانش قطع رابطه کند ملعون است . کتاب حیات پاکان 
نویسنده مهدی محدثی 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران