رویدادهای عمومی

آموزش

اخفاء


خلاصه :

باسلام من امروز می خواهم درباره آموزش اخفاء صحبت کنم امیدوارم که این مطلب برای شما مفید باشد .

🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸

 

تعریف اخفاء

هر گاه بعد از تنوین یا نون ساکنه یکی از حروف پانزده‌گانه( این حروف عبارتند از: ص؛ ض؛ ذ؛ ث؛ ک؛ ج؛ ش؛ س؛ ق؛ د؛ ط؛ ز ؛ ف ؛ ت؛ ظ.) قرار گیرد، چه در یک کلمه یا دو کلمه باشند، تنوین و نون ساکنه، اخفاء شده و با غنه طبیعی (خفیف) ادا می‌گردد.

در واقع اخفاء ، حالتی است بین اظهار و ادغام . یعنی نه ظاهر می شود و نه از بین می رود.گوئی فقط مخفی شده است.

علامت اخفاء حرف «ف» یا یک نقطه است که در بعضی قرآن‌ها بالای آن حرف می‌گذارند.

مثال :

حروف پانزده گانه عبارتند از:


۱. تاء مانند: انتم ـ جنات تجری؛
۲. ثاء مانند: انثی ـ صبا ثم؛
۳. جیم مانند: ینجی ـ غساقا جزاء؛
۴. دال مانند: اندادا ـ کاسا دهاقا؛
۵. ذال مانند: انذرهم؛

ـ حکیم ذلک
۶. زاء مانند: منزلا ـ مبارکة زیتونة؛
۷. سین مانند: منساته

ـ خالصا سابغا؛
۸. شین مانند: انشانا ـ صبار شکور؛
۹. صاد مانند: ینصر ـ ریحا صرصرا؛
۱۰. ضاد مانند: منضود ـ مسفرة ضاحکة؛
۱۱. طاء مانند: فانطلق ـ صعیدا طیبا؛
۱۲. ظاء مانند: انظر ـ ظلا ظلیلا؛
۱۳. فاء مانند: انفسهم ـ خالدا فیها؛
۱۴. قاف مانند: ینقذون ـ سمیع قریب؛
۱۵. کاف مانند: منکم ـ کتاب کریم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران