معرفی

چهل حدیث

چهل حدیث امام حسن عسکری (بخش سوم)

حسن عسکری


خلاصه :

قسمت سوم ...

21- امام حسن عسکری (ع) می فرمایند: همانا رسیدن به خدای متعال یک نوع سفری است که حاصل نمی شود مگر با شب زنده داری و تلاش در عبادت و جلب رضایت خدا در امور مختلف.

 

22- مقدراتی که درانتظار ظهور می باشد با زرنگی و تلاش از بین نمی رود و آنچه مقدر است خواهد رسید، همچنین رزق و روزی هرکس، ثبت و تعیین شده است و با زیاده روی در مصرف به جایی نمی رسد؛ و نیز با نگهداری آن هم نمی توان آنرا دفع کرد.

 

23- اندیشه احمق در دهان اوست، لیکن دهان و سخن عاقل در درون او می باشد. ( افراد کم عقل اول حرف می زنند و بعد فکر، ولی افراد دانا اول تفکر می کنند و سپس حرف می زنند. )

 

24- وجود فرد مومن برای مومن دیگری سودی فراوان دارد و نسبت به کفّار حجّت و دلیل است.

 

25- مواظب باش که که طلب روزی از خداوند متعال تضمین شده  - تو را از کار و اعمال واجب باز ندارد.

 

26- رو پیدا کردن فرزند هنگام طفولیت در مقابل پدر، سبب می شود که در بزرگی مورد نفرین و غضب پدر قرار گیرد

 

27- نماز ظهر و عصر را دنباله هم در اول وق​​​​​​​ت انجام بده، که در نتیجه آن فق​​​​​​​ر و تنگدستی از بین می رود و به مقصود خود خواهی رسید.

 

28- پارسا و پرهیزگارترین مردم کسی است که از موارد گوناگون شبهه و مشکوک اجتناب و دوری نماید؛ عابدترین مردم کسی است که قبل از هرچیز، واجبات الهی را انجام دهد؛ زاهدترین مردم فردی است که خلاف و حرام را مرتکب نشود؛ قوی ترین مردم آن فردی است که هر گناه و خطایی را در هرحالتی که باشد ترک نماید.

 

29- کسی قدر نعمتی را نمی داند مگر آنکه شکرگزار باشد و کسی نمی تواند شکر نعمتی را انجام دهد مگر آنکه اهل معرفت باشد.

 

30- بعضی از گناهانی که آمرزیده نمی شود: خلافی است که فرد انجام دهد و بگوید: « ای کاش فقط به همین خلاف عِقاب (مجازات) می شدم؛ » یعنی گناه در نظرش ناچیز و ضعیف است.

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران