بدون مجموعه

آرایه قلب


خلاصه :

🌺باسلام خدمت شما🌺 در این مطلب می‌خواهیم با بررسی آرایه قلب به مفهوم و کاربرد آن در متن و شعر آگاه شویم، با خواندن چند مثال از آرایه قلب بیشتر به تاثیر آن در نظم و نثر پی‌ببریم.👇👇

بررسی آرایه قلب و انواع آن | چند مثال از آرایه قلب

آرایه قلب چیست؟ 

آرایه قلب به معنی «واژگون‌کردن» است و مقلوب «واژگون‌شده» معنی می‌شود. این صنعت یکی از زیرمجموعه‌های آرایه جناس است که در آن دو کلمه حروف یکسان دارند اما ترتیب حروف با هم متفاوت است.  برای مثال کلمه‌ی «حریم» مقلوب «رحیم» است و اگر در یک شعر از این دو کلمه استفاده شود آرایه قلب داریم.

کاربرد آرایه قلب

  استفاده از این صنعت کار هر کسی نیست چرا که استفاده‌‌ی کلمه‌ای درست و به‌جا و در عین حال با محدودیت حروف، کار بسیار سختی است. شیوایی و رسایی شعر بر بازی‌های کلامی ارجحیت دارد.  این آرایه برای اضافه‌شدن موسیقی به شعر استفاده می‌شود. پس متن را آهنگین می‌کند. از طرفی برای کدگذاری هم می‌توان از آن بهره برد.

 

انواع قلب

  آرایه قلب پنج نوع است که بسته به شیوه‌ی بهم‌ریختگی و واژگون‌شدن حروف یا محل قرارگیری کلمه و مقلوبش در شعر به شکل زیر دسته‌بندی می‌شود:     

قلب بعض

     قلب کل 

    قلب کامل یا مستوری

     قلب مجنح 

    قلب ملحق

 

قلب بعض:
اگر بهم‌ریختگی فقط در بعضی حروف باشد و ترتیب چند حرف یکسان بماند، قلب بعض داریم. «بعض» آهنگین‌ترین نوع آرایه قلب است.  مثال از خاقانی:  جنت رقمی ز رتبت اوست         تبت اثری ز تربت اوست  رتبت و تربت در هجای «بت» مشترک‌اند و بقیه‌ی حروفشان جابه‌جا شده است.
قلب کل:
در این نوع قلب تمام حروف کلمه به شکل آینه‌ای وارونه می‌شود.  مثال از امیرعلی پورتگین:  هست انیس کریم ور نشناسی               زود بخوان باشگونه میرک سینا  انیس کریم و میرک سینا تک‌تک حروفشان وارونه‌ی هم است. 
قلب کامل یا مستوی:
وقتی کل یک عبارت در جمله یا شعر مثل قلب کل وارونه شود، قلب کامل رخ می‌دهد. این نمونه در ادبیات بسیار کم‌یاب است و ذهن آن را به راحتی تشخیص نمی‌دهد.  مثال:  عبارت «آزادی مجسمه» به جای «مجسمه‌ی آزادی» که نام سفرنامه‌ی دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن است. 
قلب مجنح:
وقتی دو کلمه‌ی آرایه قلب کامل یکی در اول مصرع بیاید و یکی در آخر مصرع باشد. یا در یک بیت، یکی از کلمات آرایه قلب کامل در اول بیت بیاید و دیگری به‌جای عروض قرار گیرد، آرایه‌ی قلب مجنح داریم.  در مصرع زیر حور و روح اول و آخر قرار گرفته‌اند:  حور بر یاد جمال تو روان بخشد روح  در این بیت از حافظ، میغ در ابتدا و مقلوب آن غیم در جای عروض است:  میغ از کف دست تو شود تیره که بحر است           بحر از سر کلک تو شود طیره که غیم است .
قلب ملحق:
موقعیت قرارگیری دو کلمه در این نوع، مثل قلب مجنع است. با این تفاوت که بهم‌ریختگی کلمات از نوع قلب بعض است و بعضی حروف جابه‌جا می‌شوند.  برای مثال، بهم‌ریختگی بحر و حرب از نوع قلب بعض است و به خاطر قرارگیری در اول و آخر بیت زیر قلب ملحق محسوب می‌شود.  بحر خون پیدا شود از هر طرف         ز ابر تیغ همچو آبت، گاه حرب

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران