معرفی

نکات مهم

جزء ۱۵ قرآن کریم


خلاصه :

خوب است هر مسلمانی ، معنی چیزی را که می خواند را متوجه شود.حال اگر آن چیز مصحف شریف قرآن باشد.....

نکات مهم جزء ۱۵ قرآن :

1- وجود مرفّهین بی درد در جامعه، زمینه ساز قهر الهی است. (اسراء: 16) 

2- در زندگی ریخت و پاش نکن و حق اقوام، فقرا و در راه ماندگان را ادا کن. (اسراء: 26)

  3- پدر و مادرت را با فروتنی زیر بال و پر محبت خود بگیر و دعا کن که خدایا هوای آنها را داشته باش. (اسراء: 24) 

4- در کمک به نیازمندان نه خسیس باش و نه خیلی دست و دل باز که از زندگی خودت وا بمانی. (اسراء: 29) 

5- دنبال آنچه نمی دانی راه نیفت، زیرا در باره گوش، چشم و قلب خود باید پاسخگو باشی. (اسراء: 36) 

6- خوش رفتار باشید تا شیطان با سوء استفاده از رفتارهای بیجا، بینتان دشمنی ایجاد نکند. (اسراء: 53)

  7- کسانی که در دنیا چشم بر حقایق بسته اند در آخرت هم خوبی ها را نمی بینند و به بهشت نمی روند. (اسراء: 72)

  8- همین که خدا بین شما شاهد باشد کافی است، چون او حال بندگانش را می داند و می بیند. (اسراء: 96) 

*9- در باره هیچ کار نگو «فردا حتماً انجامش می دهم» مگر آنکه ان شاالله بگویی.(کهف: 23و24) 

                انشاالله که همگی ما ، به توفیق ختم و قرائت قرآن دست پیدا کنیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران