مقالات

فعالیت صفحه ۷۱ کتاب

تفکر

قانون عمل و عکس العمل


خلاصه :

در این مطلب با قانون عمل و عکس العمل آشنا می شوید.

بسم الله الرحمن الرحیم 

قانون عمل و عکس العمل:

قانون عمل و عکس العمل به عنوان یکی از سنن الهی,گویای تاثیر متقابل اعمالما برخودمان,طبیعت و دیگران است.

این قانون برای تک تک انسان های جهان اتفاق افتاده است و اگر کسی بخواهد بگوید که این قانون برای من اتفاق نیفتاده اشتباه است ; این فرد دقتی به این قانون در زندگی خود نشده و متوجه این قانون در زندگی حودش نشده.

حالا می خواهم یکی از حکایت های کتاب تفکر هشتم را که مربوط به قانون عمل و عکس العمل است را تعریف کنم.

ظالمی,هیزم فقیران را به قیمت بسیار ارزان می خرید و آن را به قیمت بسیار گران به ثروتمندان می فروخت.

روزی پیر مرد دانایی او را نصیحت کرد و گفت:(به مردم ظلم مکن که نفرین آن ها تو را نابود خواهد کرد........)

ظالم از نصیحت پیر مرد دانا ناراحت شد و توجی به آن نکرد و به کار خود ادامه داد تا این که شبی آتشی در انبار هیزمش افتاد و همه ی اموالش را سوزاند.

اتفاقا در هنگام آتش سوزی همان پیر مرد دانا از آمجا گذشت و مرد ظالم را دید که به دوستان خود می گفت:(نمی دانم این آتش از کجا در خانه ام افتاد؟)

در همان لحظه پیر مرد دانا گفت:(از دل فقیران و آه درویشان.)

این حکایت یکی از مثال های بارز و روشن از قانون عمل و عکس العمل بود.

۶ سال پیش
به بزرگواری خودتان ببخشید دو سه تا غلط املایی دارم☺☺☺☺☺☺?

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران