مقالات

بایدها و نباید های فضای مجازی

محمد کاشانکی


خلاصه :

در این پست باید ها و نباید های فضای مجازی راشرح میدهیم.


enlightenedوقتی از چند شبکه مجازی و پیام رسان استفاده میکنیم آنتی ویروس هم نصب کنیم.
enlightenedاز نشر هرگونه مطلب بدون نقل منبع و یا تصویر بدون کسب اجازه از افراد منبع پرهیزکنیم.
enlightenedاخلاق و ادب رارعایت کنیم و فکر نکنیم چون {مجازی}است هیچ ربطی به {حقیقی}ندارد.
enlightenedاز گرم گرفتن با افرادی که هویتشان برایمان اثبات نشده بپرهیزیم.
enlightenedتا میتوانم غلط های نگارشی و املایی نداشته باشیم.
enlightenedبازمان بندی از این ها استفاده کنیم.
enlightenedبه هر خبر یا تبلیغی اعتماد نکنیم.
enlightenedهر چیزی را چشم بسته نشر ندهیم.
enlightenedوارد هر ربات یا کانال یا گروهی نشویم.

۶ سال پیش
آفرین برتو ای وی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران