توربين بادي

پروژه


۲۰ فروردین ۱۳۹۶ / ۰۹:۲۱:۴۰
۷۳۱
۰

انرژي هاي پاك

انتخاب پروژه های برتر توربین بادی.هدف ازانجام این پروژه تولید جریان الکتریکی از باد می باشد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط