مطلب کوتاهی در مورد

خوارزمشاهیان

تکلیف تاریخ


۱۶ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۲:۰۱:۲۴
۱۹۹


این سلسله سومین حکومت ترک تبار بود. 

تکش موسس این سلسله یکی از غلامان ترک ملکشاه بود. 

ساطان محمود جانشین اوپادشاهی دیندارولی بی رحم وبی تدبیر بود. از همه بدترزیرنفوذ مادر قیچاقی خودترکان خاتون که زنی خود خواه وشهوت ران وخونخواروحیله گر بود قرارداشت. 

منابع و مآخذ:

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.