رویدادهای مدرسه

دوشنبه

آزمون قرآن صبحگاهی

۱۳۹۶/۱۲/۲۱


خلاصه :

آزمون قرآن صبحگاهی ۲

این آزمون در تاریخ 1396/12/21 برگزار می شود که حداکثر امتیاز این آزمون 100 امتیاز است.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران