کمپین

چهار شنبه سوری ها

را آرام باشیم ( به احترام آتش نشانان)


۱۸ اسفند ۱۳۹۶ / ۰۸:۵۷:۲۵
۳۰
۹


چهارشنبه سوریی بدون خطر

در چهار شنبه سوری ها خیلی ها شدیدا آسیب میبینن و آتش نشانان هم همین طور .... بیایین ما هم به آنان کمک کنیم تا چهارشنبه ی خوبی داشته باشیم

1. از روی آتش نپریم

2. با اکلیل سورنج بازی نکنیم

3. بالن آرزو هوا نکنیم ( تا رو ی درختان فرود نیاید و آتش نگیرد)

4. زیاد بیرون نرویم تا از ترقه های بقیه آسیب نبینیم

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.