مورچه عسل!

عجايب خلقت۲


۲۰ آبان ۱۳۹۸ / ۰۷:۰۱:۲۵
۱۰۸۷


زنبورعسل راشنيده بوديم امامورچه عسل؟

مورچه عسل يكي از عجايب طبيعت است كه عسل توليد مي كند ولي عسلش خوشمزه نيست ومزه آن با عسل زنبور اختلاف زيادي دارد. اما اين عسلِ غير مرغوب براي مورچه ها فوايد زيادي دارد.مورچه عسل قبل از غروب آفتاب درصحراها وجنگلها راه مي افتدوگياهان خوشبو راگلچين مي كندوبه كام خود فرومي برد.

شكم اين مورچه هيچ تناسبي باسرش ندارد.كيسه اي كه عصاره درآن جمع مي شود، بزرگ وظريف ونازك است. مورچه موادجمع شده درشكمش را به صورت مايعي نسبتا زلال نگهداري مي كند.سپس خود را از سقف لانه ياخانه مي آويزد.

اماعلت ذخيره سازي عصاره براي چيست؟

ازهر يكصد هزار مورچه يك عددشان مورچه عسل است و اين مورچه موظف است غذاي زمستان مورچه ها راتامين كند. مورچه عسل پس ازذخيره كردن عصاره ها ، خود را به سقف مي آويزدوساير مورچه ها از عصاره ذخيره شده دركيسه تغذيه مي كنندواو به تدريج ضعيف مي شودوپس از اينكه همه عصاره ها تمام شد، از سقف به زمين مي افتد ومي ميرد.

برچسب‌های این مطلب:

علمینمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.