فشارروانی

استرس

تفکر پایۀ هشتم


۲۵ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۹:۰۱:۴۰
۷۴۲


استرس، نوعی فشار روانی!!!!!!! راهکارهای مقابله با استرس

استرس یک فشار روانی و احساسی بیش از حد تحمل فرد است.

راهکارهای مقابله با استرس:

۱. زمانی برای آرامش در نظر بگیرید

۲. کارها را به تعویق نیندازید

۳. همه چیز را بنویسید

۴. خوب غذا بخورید

۵. ساعتی را با خانواده بگذرانید

۶. درباره‌ی مشکلات‌تان صحبت کنید

۷. اهداف خود را اولویت‌بندی کنید

۸. برنامه ریزی روزانه  داشته باشید

۹. قبول کنید که همیشه همه‌چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود

۱۰. در موقع مناسب، شرایط سخت را رها کنید

۱۱. به خودتان توجه کنید

۱۲. خودتان و دیگران را دوست داشته باشید

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.