مقالات

زیست بوم های در خطر

ایران


خلاصه :

در این مطلب در مورد  نمونه هایی از جانوران درحال انقراض یا منقرض شده صحبت می شود با ما همراه باشید  

شیر ایرانی ( گونه ای منقرض شده ):

این جاندار به دلیل مورد آسیب قرار گرفته شدن محل زندگی اش و شکار های بیرویه منقرض شده است.

مشخصات:

موها کوتاه، رنگ بدن زرد و بدون لکه یا نوارهای راه راه است. شیر نر یال نسبتا کوتاهی دارد. دم شــیر ایرانی بلند با دســته ای از موهای سیاه در انتهای آن است .

مناطق جنگلی، بوته زارها و علف زارهای نزدیک به آب واقع در نواحی جنوب زاگرس و خوزستان زیستگاه شیر ایرانی بوده است.

آنها حیواناتی شب گرد هستند و از حس بینایی قوی برخوردارند.

تا سال 1321 شمسی دسته های 2 تا 5 تایی شیر ایرانی در بیشــه زارهای جنوب شوش دیده می شده است. ولی از سال 1322 که آخرین شــیر ایرانی در شمال غربی دزفول شکار شــده اســت، اطلاعات دیگری مبنی بر مشاهده این حیوانات ثبت نشده است.

ببر ایرانی ( ببر مازندران ) :

نژادی از ببر که به نام ببر ایرانی شــهرت دارد در جنگل های مازندران می زیســته که امروزه نابود شده است. آخرین ببر که در مازندران به آن شــیر سرخ می گفتند، در سال 1338 در جنگل گلستان ( در ســال منطقه گرگان ) به دســت یک شکارچی محلی شــکار شــد.

یوزپلنگ ایران ( در حال انقراض ) :

طبق گفته کارشناسان یوز ایرانی که جزو تیره ای خاص از یوزپلنگ در غرب آسیاســت رو به انقراض می باشد به طوری که طبق نظریه کارشناسان محیط زیست تخمین زده می شود کمتر از 60 قلاده یوز ایرانی در تمام ایران زیست می کند.

نابودی جناگل بر روی چرخه ها تاثیر میگذارد و آنها نیز بر روی نابودی نسل جانداران پس بکوشیم که دیگر حسرت منقرض شدن نادر ترین حیوانات را در کشورمان نخوریم.

۵ سال پیش
لطفا کامل مطالعه کرده و نظر بگزارید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
بسيارخوب

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
بسیار عالی و کامل بود .

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
سرباز ولایت بسیار عالی و کامل بود .
خیلی ممنون که کامل متن رو مطالعه کردید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
سرباز ولایت بسیار عالی و کامل بود .
خیلی ممنون که کامل متن رو مطالعه کردید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران