معمای چشم گربه

عجايب خلقت ۳


۰۶ آذر ۱۳۹۸ / ۱۰:۰۱:۲۱
۱۵۹۳


گربه ها باگوش خود هم مي بينند !!

رنگ سرخ رنگ مورد علاقه بيشتر گربه هاست. مدتها طول كشيد تاانسان توانست شيوه تشخيص رنگ خودرأي ترين حيوان را كشف كند. ولي توانايي چشم گربه بيشتر از آن است كه تنها بتواند رنگ سرخ را از سبز تميز دهد.

گربه مي تواند بدون اينكه خورشيد چشمش رابزند، تا حد دلخواه به قرص خورشيد نگاه كند. مردمك چشم گربه به نسبت شدت وضعف نور تغيير مي كند. هرگاه نور زياد باشد قرنيه چشم يك چاكِ بادامي برمي دارد واگر نوركم وهواتاريك باشد، مردمك چشم به صورت دايره باز مي شود.

انسانها هميشه فكرمي كردند چشم گربه درتاريكي بهتر مي بيند، اما در عمل اينگونه نيست. در تاريكي مطلق چشم گربه درست مانند انسان مي بيند. يعني درواقع نمي بيند به همين جهت مجبور است براي جهت يابي به گوش ها وموهاي حسّي اش متكي باشد. اما اگر كمترين نوري وجود داشته باشد، گربه مي تواند ببيندوموقعيت خود رادر تاريكي تشخيص دهد. چيزي كه اين امكان را به گربه مي بخشد لايه اي كريستالي است كه پشت پرده شبكيه قرار گرفته ونور را باز تاب مي كند.درخشش چشم گربه درهنگام تابيدن نور نيز به همين دليل است.

به طوري كه محققين كشف كرده اند گربه ها باگوش خود هم مي بينند . به عبار ت ديگر آنها آنقدر كه با گوش مي بينند، با چشم مشاهده نمي كنند. دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه گربه هادونوع بينايي دارند، يكي در حوزه اشيا كه محيط رابه طرز عمودي تست مي كنند. ديگر اينكه دربرابر تحريكات صوتي عكس العمل نشان مي دهند. اين ويژگي كه دروجود گربه ها ديده مي شود، تا كنون درهيچ حيوان ديگري كشف نشده است.

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

علمینمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.