استراحت و تفریح در ایام امتحانات


۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۰۵:۲۸:۲۰
۷۱۳


استراحت و تفریح نقش موثری در موفقیت دانش آموزان دارد

گاهي دانش آموزان به هنگام امتحانات از ساعت خواب شبانه خود کم مي کنند که اين کار بر فرآيند يادگيري و به خاطرسپردن دروس تاثير منفي مي گذارد. والدين بايد در تنظيم ساعت خواب فرزندانشان حساسيت به خرج دهند. از سوي ديگر برخي والدين در طول فصل امتحانات سعي مي کنند ريتم مطالعه فرزند خود را تغيير دهند در صورتي که اين کار در اين ايام باعث مي شود فشار مضاعفي به دانش آموزان وارد شود؛ مثلا اگر دانش آموزي فقط بايد با صداي بلند يا در حال راه رفتن درس بخواند، والدين اجازه دهند همين کار را بکند و تغيير اين الگوي نادرست را به زمان ديگري مثل پايان امتحانات يا ابتداي سال تحصيلي بعدي موکول کنند. همکاري والدين در طرح پرسش و پاسخ و رفع اشکال هم در موارد زيادي کمک کننده است. والدين سعي کنند برگه هاي امتحاني را با دانش آموز بررسي کنند. درباره مهم ترين نکات درسي با وي گفت و گو کنند و به شيوه مطالعه وي جهت دهند بدون اين که لحن سرزنش گونه، تحقيرآميز و يا تهديد کننده اي داشته باشند و در صورت کوتاهي دانش آموز، بايد و نبايد را کنار بگذارند.

همچنين در فصل امتحانات بايد از آموزش تزريقي به دانش آموزان اجتناب شود، گاهي والدين از دبيران به عنوان دبير رفع اشکال استفاده مي کنند که اين کار مفيد است به شرط اين که ضرورت داشته باشد و صرفا براي کسب بالاترين نمره يا اهداف نادرست ديگري نباشد. در اين ايام استفاده از دبير براي تدريس خصوصي توصيه نمي شود زيرا کارايي چنداني ندارد و آموزش تزريقي در فصل امتحانات نمي تواند نتيجه مثبتي در برداشته باشد. اين کار در نهايت ممکن است به کسب نمره غير واقعي منجر شود که اين از نظر مشاوران تحصيلي مردود است.

بر اساس مطالب عنوان شده مي توان گفت اگر والدين شرايط مطلوب و صحيح را در ايام امتحانات براي فرزند خود مهيا کنند، آنها با آسودگي خاطر بيشتري مي توانند امتحانات خود را برگزار کنند و از نتيجه بهتري برخوردار شوند. در واقع امتحانات درسي مي تواند براي دانش اموزان به منزله امتحان و درس زندگي محسوب شود که اگر بتوانند خود را به خوبي براي اين امتحانات آماده و آن را با موفقيت سپري کنند در سطوح ديگر زندگي نيز موفق خواهند بود زيرا اين مقطع به منزله عرصه کوچکي براي بروز استعدادها و توانايي ها و ايفاي نقش دانش آموزان متناسب با سن آنها محسوب مي شود که در آينده اي نزديک بايد در امتحانات و عرصه هاي گسترده تر حضور يابند.

 

برچسب‌های این مطلب:

آزمون‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.