آموزش تصويری فريزبی


۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۱۷:۱۷:۲۴
۸۴۹


...

چند نكته ابتدايی :

  1. تامهارت نسبي پيدانكرده ايد، بهتر است  پرتاب هاي بالاتر از ده متر انجام ندهيد.

  2. نحوه دست گرفتن فريزبي و ايستادن قبل از پرتاب، اهميت دارد.

  3. هماهنگي بين بازو و آرنج ومچ دست، پرتاب خوبي را به دنبال دارد.

درتصاوير زير: نحوه دست گرفتن درپرتاب بك هند ،شكل صحيح ايستادن ، پرتاب فورهند(پرتاب از راست)رامشاهده مي نماييد.

 

برچسب‌های این مطلب:

ورزشینمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.