۲۷۹۷۹
۳۲۱

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۰۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


.........life is a game

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

جام جهانی در جوادیه
سفر به مرکز زمین
رابینسون کروزو

دانش و فناوری

فیزیک
ریاضیات

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

شنا
هندبال
والیبال
فوتبال

هنر

خطاطی