۱۱۳۸۲
۴۰

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۳۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...
هواپیمایی ایران ایر
حضرت محمد (ص)
لکسوس NX
داینسور زنده
اولین و اخرین ماشین
ساخت کلاس و لینک

...