۲۴۳۴۲
۱۵۱

۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۸۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۶ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

خاطرات یک بچه چلمن1
خانه درختی۱۳طبقه
خانه درختی۲۶طبقه
کاپیتان زیرشلواری1تا3
بیگ نیت1
بیگ نیت2
خاطرات من و بابام1تا3
موش و گربه
و... .

دانش و فناوری

خاطرات یک بچه چلمن1
خانه درختی۱۳طبقه
خانه درختی۲۶طبقه
کاپیتان زیرشلواری1تا3
بیگ نیت1
بیگ نیت2
خاطرات من و بابام1تا3
موش و گربه
و... .

فرهنگ و ادبیات

فارسی
خط
مشاعره

ورزش

هندبال
فوتبال دستی
بسکتبال
دفاع شخصی

هنر

خطاطی
نقاشی
سفالگری
معرق
برنامه نویسی و کامپیوتر