۱۷۶۷۴
۲۹۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۳ محتوا

۴۵۵ دیدگاه

۳ فیلم

۸۰ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نجوم(ستاره شناسی)
تمام روش تحقیق های دانش آموزان پایه هشتم (تعداد افراد باقی مانده ۸ نفر )
داعش
دستگاه معادلات خطی
Interactive Physics
انتخابات ریاست جمهوری مدرسه میزان برگزار شد
کشف یک سیاره توسط یک دانش آموز ۱۷ ساله در سومین روز کارآموزی
جانشین فتوشاپ
هند در آستانه فرود روی ماه، ارتباط با سطح‌نشین خود را از دست داد
فعاليت تفكر صفحه 159
Phone screenshot
مدرسه ي شاد

...