زهری

همکار محترم آقای زهری ( متفرقه - دبستان۲ میزان (پسرانه) - مدرسه میزان )


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

0
۳ سال پیش تاریخچه تایپ و حقایقی عجیب و جالب

آفرین بسیار عالی و مفید بود

۴ سال پیش اردوی باغ کتاب

خواهش میکنم

۴ سال پیش اردوی باغ کتاب

خواهش می کنم اقای عباس زاده

۴ سال پیش اردوی باغ کتاب

خواهش می گنم .ان شالله بهتون خوش گذشته باشه

۴ سال پیش اردوی باغ کتاب

بله .جای شما و بقیه دوستان خالی بود

پسران

دختران