۱۱۰
۱۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۰ محتوا

۱۰ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بهتری ماشین دنیا
فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
صدقه در شنبه اول صبح و اول هفته 96/10/23
افتتاح فروشگاه ميزان
فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
اموزش نحوه ی فعالیت در سایت میزان
زیارت عاشورا هفتگی ۹۶/۱۰/۲۰
نتیجه ی تفکرهفته ی دوازدهم
فعاليت منزل
الگوی بشریت

...