داداشی زین الدین

دانش آموز مدرسه میزان (نهم)

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

0
پارسال روش تحقیق / نظافت کلاس

سلام شرکت کردم

پارسال تعداد 5 فیش تحقیق

ممنون

پارسال اعلام داوطلبی شورای نگهبان

این جانب محمد طه داداشی ، پایه هشتم ، کلاس الف ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

پیارسال ماشین ولوو xc90

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

پیارسال تحقیق علوم کانی ها « هشتم»

سلام ممنون عالی بود

پسران

دختران