۹۹۴۳
۵۲

۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۴۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

جردن بلفورت
آموزش بارگذاری ویدیو در آپارات
اختراعات ساده اما عجیب
زندگینامه مصطفی اسماعیل
زندگینامه عبدالباسط عبدالصمد
محمد صدیق المنشاوی (منشاوی)
زندگینامه محمود خلیل الحصری
روش میزان در شبکه افق
تخت جمشید
علت شوری آب دریا ها
اوریگامی
ساخت گاو صندوق با رمز

...