۶۳۵۳
۱۰۲

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

درس۷ تاریخ
دانستنيهايي درباره تنيس روي ميز
scratch
کارت دانش آموزی 2
کارت دانش آموزی
طرح پرواز
کارت دانش اموزی
کارت دانش آموزی
پیشرفت های اقتصادی آلمان و ژاپن
اولین عکس یادگاری سال تحصیلی جدید
ویژگی های انتی ویروس خوب
چرا باید از آنتی ویروس استفاده کنیم؟؟؟

...