رویدادهای مدرسه

اولین عکس یادگاری سال تحصیلی جدید


خلاصه :

عکس یادگاری

سلام

اولین عکس دسته جمعی یادگاری پایه نهم

در سال تحصیلی جدید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

چه عکس قشنگی شد :)
با تشکر از آقای شعبانی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران