۹۲۵
۵۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۰ محتوا

۹۰ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

اردوی باغ کتاب
رقیب جدید لیونل مسی
نمونه تفکر هفته ۱۵
کدوم بازیکن خارجی رو دوست دارید
سوال فوتبالي 7
فعالیت منزل هفته شانزدهم+کلیپ و دو بیت شعر کاربردی
تفکر و گفت و گو هفته پانزدهم
سوال فوتبالي 6
از رفتن کدام بازیکن بیشتر ناراحت شدید
سوال فوتبالي 5
سوال فوتبالي 4
باشگاه فوتبال بارسلونا

...