رویدادهای مدرسه

فعالیت منزل هفته شانزدهم+کلیپ و دو بیت شعر کاربردی


خلاصه :

فعالیت منزل هفته شانزدهم طبق روال هر چهارشنبه تقدیم دانش آموزان پایه چهارم گردید:

#برنامه_فعالیت_منزل
#هفته
?شانزدهم?
امروز

چهارشنبه
 ۱۱/۱۱
 تقدیم دانش آموزان پایه چهارم گردید.??

@miizan4

متن دو بیت
 ?شعر کاربردی?
 از
#صغیر_اصفهانی
جهت حفظ
فعالیت منزل #هفته_شانزدهم?
متن شعر  پیشنهاد جناب آقای حسیبی می باشد.?
#شعر_هفته_های_آینده_
#میتواند_پیشنهاد_شما_باشد?

کلیپ فوق
موضوع "تفکر و گفتگو" برنامه فعالیت منزل
? #هفته_شانزدهم? می باشد.
کلیپ زیر پیشنهاد
 ?جناب آقای حسیبی?
 می باشد.??

@miizan4
#منتظر_پیشنهادهای_شما_برای_
#کلیپ_های_بعدی_هستیم
#دهه_فجر?

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

ممنون وعالي

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
سلامت باشید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
ممنون آقا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
عععععععععااااااااااااااالللللللللللللللییییییییییی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
عالی بود خداقوت اقای اله یاری

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
عااااااااااالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران