۱۵۹۰۱
۳۹۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۴ محتوا

۱۳۶ دیدگاه

۰ فیلم

۱۷۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

عکس های خنده دار
نتیجه کلیپ تفکر و گفت و گو هفته نوزدهم
کوییک
پژو 508 جدید
معرفی LX570 جدید
نتیجه کلیپ تفکر و گفت و گو هفته هجدهم
نتیجه کلیپ تفکر و گفت و گو هفته هفدهم
فعالیت منزل هفته شانزدهم+کلیپ و دو بیت شعر کاربردی
نمونه تفکر هفته ۱۴
فوتبال کدام کشور را دوست دارید
کدام تیم خارجی
رئال مادریدیابارسلونا

...