۶۸۹۲
۸۹

۳۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۶۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

انیمییشن هتل ترانسیل وانیا
فواید خندیدن
چارلز چاپلین کیست؟
یادی از بزرگترین فیلمساز تاریخ: چارلز چاپلین
ارگ کریم خان زند
سی وسه پل
خاطره ای از شهید
بروشور 17 ربیع الاول

...