۲۶۴۱۲
۱۸۵

۱۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۰۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

ماجراهای.اربی
کتاب های علمی
دانشنامه کودک و نو جوان
تن تن سقر به آفریقا
تن تن فرار شوروی
به من بگو چرا و چگونه
مثنوی مولوی
سفر های علمی
بدن انسان
من و بابام

دانش و فناوری

ماجراهای.اربی
کتاب های علمی
دانشنامه کودک و نو جوان
تن تن سقر به آفریقا
تن تن فرار شوروی
به من بگو چرا و چگونه
مثنوی مولوی
سفر های علمی
بدن انسان
من و بابام

فرهنگ و ادبیات

نوشتن کتاب

ورزش

شطرنج

هنر

برنامه نویسی و کامپیوتر
نویسندگی
نقاشی
طراحی وب