باخدا

دانش آموز مدرسه میزان (چهارم)

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

0
پارسال یوز گربه یا سروال

چون نگذاشتی بد شد

پارسال یوز گربه یا سروال

خوب بود فقط باد عکس با فیلم می گذاشتی

پیارسال مولودی محمد صدرا شفیعی

وای عالی بود درجه یک بود

پیارسال آزمایش باران آلوده

خیلی خوب عالی بود درجه یک بود

پیارسال چهار فصل

خیلی بد بود بد ترینش بود از خودشم بد تر بود

پیارسال یک شعر از شاهنامه

شعر خیلی خوب و خوب

پیارسال بازی ماینکرافت

حالا چون زحمت کشیدی خیلی بهش دقت کردم دیدم خوب بود .

پیارسال بازی ماینکرافت

من که دیدم بد نبود و خوب نبود معمولی بود

پیارسال چگونه موز ها هلالی شکل هستند؟

خاهش میکنم

پیارسال چگونه موز ها هلالی شکل هستند؟

عالیییییییی بود

پسران

دختران