۱۳۳۴۶
۳۷

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۹۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

خانه درختی104طبقه
محمد مثل گل بود
جان دوباره پرندگان
مشتری و زحل

دانش و فناوری

برنامه نویسی به زبانScratch

فرهنگ و ادبیات

نوشتن داستان

ورزش

فوتبال

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!