۱۴۹۲۲
۱۳۳

۱۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۰۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

کتاب‌ها

ادبیات قرانی
بیست سال و سه روز
تکرار یک تنهایی
جانا
چمران مظلوم بود
حاج قاسم
حاج یونس
حسین پسر غلامسین
حضرت یار 1
حضرت یار 2
سربلند
سلیمانی عزیز
شبیه خودش
قرار بی قرار
کیمیای محبت
من ، مادر مصطفی
من اینجا نمی مانم(شهید باقری)

دانش و فناوری

افتر افکت
برنامه تدوین
برنامه فتوشاپ
پیریمیر
ساخت فیلم

فرهنگ و ادبیات

سرودن شعر
کار در بسیج مسجد

ورزش

تیر اندازی
سوار کاری
کونگ فو

هنر

خطاطی
ساخت روبات
مداحی
معرق کاری
نقاشی و طراحی
نمایش