۱۵۷۹۹
۱۳۴

۱۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۸۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

بیست سال و سه روز
شبیه خودش
حضرت یار 1
حضرت یار 2
حاج قاسم
ادبیات قرانی
جانا
حاج یونس
سلیمانی عزیز
حسین پسر غلامسین
سربلند
من ، مادر مصطفی
چمران مظلوم بود
تکرار یک تنهایی
کیمیای محبت
من اینجا نمی مانم(شهید باقری)
قرار بی قرار

دانش و فناوری

بیست سال و سه روز
شبیه خودش
حضرت یار 1
حضرت یار 2
حاج قاسم
ادبیات قرانی
جانا
حاج یونس
سلیمانی عزیز
حسین پسر غلامسین
سربلند
من ، مادر مصطفی
چمران مظلوم بود
تکرار یک تنهایی
کیمیای محبت
من اینجا نمی مانم(شهید باقری)
قرار بی قرار

فرهنگ و ادبیات

سرودن شعر
کار در بسیج مسجد

ورزش

کونگ فو
تیر اندازی
سوار کاری

هنر

ساخت روبات
معرق کاری
نمایش
مداحی
خطاطی
نقاشی و طراحی