۱۰۲۶۶
۱۹۳

۱ کتاب خوانده‌ام

۹ محتوا

۲۱۴ دیدگاه

۲ فیلم

۱۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

راه های سالم ماندن قلب
بیمه آپ
مسابقه علم جایزه 2
تیکه هایی از وصیت نامه سردار سپهبد قاسم سلیمانی
ماشین خودران
هولوگرام
راه پيمايي 16 دي
شهید سلیمانی
شهید سپهبد سردار قاسم سلیمانی
انتقام سردار
بازی و درس
داستان یکروز برفی

...