۱۵۰۵۲
۷۲

۱۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۷۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


hack you

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ دوست

...

کتاب‌ها

آب نبات هل دار
آب نبات پسته‌ای
آب نبات دارچینی
پسر روزنامه فروش
مایکل وی ۱
مایکل وی ۲
مایکل وی 3
روبات فراری
مکس کرامبلی 1
مکس کرامبلی 2
جام جهانی در جوادیه
حرف‌های آب دار

دانش و فناوری

الکترونیک
C++
Scratch
Unity

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال

هنر

نقاشیی
طراحی
آشپزی