۳۸۲۳
۲۲

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۴۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

نابودگر
شاهین جنگی
چهار سابقه دار قسمت 1تا10
کتاب خانه درختی تمام طبقات

دانش و فناوری

تیر اندازی با تفنگ
رباتیک
برنامه نویسی

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

بسکتبال

هنر

اریگامی