۶۷۰۴
۱۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۶۴ محتوا

۰ دیدگاه

۰ فیلم

۲۹ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

دوستی های خدایی
 ابراز مسرورانه، خرسندانه وشادمانه باگفتن« به به»
یادخدا
سوره حمد
زنبور بال و پر شکسته!!!
سالار زينب
خلاقیت خمیری
 سفير  جاودان سیدالشهداء در شام / بخش ٢
سفير جاودان سیدالشهداء در شام / بخش ۱
طعم شيرين معلمي
شوق اكتشاف١
هنر هفتم

...