۵۴۲۷۰
۲۳۸

۶ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۲۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۹۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۷ دوست

...

کتاب‌ها

پتروس و انگاره ی گلد باخ
تربیت سالم
606 سوال در باره معلمی
روانشناسی
جمعیت شناسی
بازی های جسمانی

دانش و فناوری

فیلمسازی و بازیگری

فرهنگ و ادبیات

نویسندگی نمایشنامه

ورزش

فوتسال
شنا
نجات غریق
بسکتبال

هنر

نقاشی
تئاتر
نویسندگی