۷۶۲۲
۹۹

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۶۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

پیامبران
خروس باهوش و روباه مکار

دانش و فناوری

پیامبران
خروس باهوش و روباه مکار

فرهنگ و ادبیات

خواندن کتاب فارسی

ورزش

فوتبال
فوتسال
هند بال
شنا
شنا داخل خشکی
دوچرخه سواری

هنر

نقاشی
انیمشن سازی
اریگامی