۲۷۷۰۲
۱۵۰

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۱۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۶ دوست

...

کتاب‌ها

آن 23 نفر

دانش و فناوری

ICDL

فرهنگ و ادبیات

داستان نویسی

ورزش

فوتبال. والیبال. هندبال. بسکتبال. تنیس روی میز. بدمینتون. شنا.

هنر

سینما. تاتر.