۱۱۳۷۵
۲۱۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۶ محتوا

۱۵۶ دیدگاه

۵ فیلم

۱۴۳ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

گزارش دوم طرح سواد اقتصادی دانش آموزان نهم
ورزش رزمی mma
طرح های سرمایه گذاری و اقتصادی ( نهم)
Secunia PSI
آیفون 8
camtasia
Camtasia
cyberlink photo director
شهادت امام حسن
پیام رسان سروش
خلاصه تاریخ
چرا آنتی ویروس ؟

...