۸۱۷۷
۶۳

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۰۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


من متولد سال 92 اهل تهران هستم. من یک خواهر کوچک دارم. در مدرسه میزان درس میخوانم.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

شغل اینده من
فرانکلین و دندان شیری
طوطی و بقال
ننه سرما وعمو نوروز
جانوران دنیا

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!