کاظمی

دانش آموز مدرسه میزان (پنجم)

من متولد سال 92 اهل تهران هستم. من یک خواهر کوچک دارم. در مدرسه میزان درس میخوانم.


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

5
شغل اینده من
فرانکلین و دندان شیری
طوطی و بقال
ننه سرما وعمو نوروز
جانوران دنیا
پارسال شهاب سنگ ها

عععععععععععععععععععآااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییی

پارسال سنجاب ها

عالی بود

پارسال روباه ها

بیشتر

پارسال مار ماهی برقی

عالی بود

پیارسال پهباد ایرانی

emupedia

پیارسال هفته کتاب و‌کتابخوانی

به نظر شما چرا بهترین دوست آدما کتابه!؟ شما هم جواب دهید

پیارسال دیکته تصویری غیبی!

عالی بود عالی بود آقا باخدا

پسران

دختران