۹۷۹۱
۲۳۶

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۳۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

کتاب‌ها

خانه ی درختی 13و26و39و52و65و...
سند باد و تن تن
کتاب خط
کتاب دایناسورها
کتاب درباره ی فضا
کتاب های علمی
کل چهار سابقه دار

دانش و فناوری

زبان اینگیلیسی(هنوز کامل بلد نیستم)
کار با ابراز
کار با اندروید
کار با کامپیوتر
کار با نرم افزار های تدوین فیلم

فرهنگ و ادبیات

انشاء خوب

ورزش

دوچرخه سواری
شنا
کوه نوردی
والیبال

هنر

تدوین فیلم
نقاشی داستانی
نون وایی