حجازی

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

7
خانه ی درختی 13و26و39و52و65و...
سند باد و تن تن
کتاب های علمی
کل چهار سابقه دار
کتاب دایناسورها
کتاب درباره ی فضا
کتاب خط
تدوین فیلم
نقاشی داستانی
نون وایی
کار با کامپیوتر
کار با نرم افزار های تدوین فیلم
کار با ابراز
کار با اندروید
زبان اینگیلیسی(هنوز کامل بلد نیستم)
شنا
دوچرخه سواری
والیبال
کوه نوردی
انشاء خوب

پسران

دختران