۳۱۲۸
۱۰۱

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۱ محتوا

۲۶ دیدگاه

۳ فیلم

۵۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

اربعین حسینی
ماشین های خییییییییییییییییلی عجیب
ده حقیقتی که باید در باره ی لامبورگینی اوروس بدانیم.
ماشین های گران قیمت 2018
ضربه فنی شدن با ریسمان های تنبلی
مرغ مینا
اسب
آسان پایین بیا
چه ماشینی را دوست دارید
زیارت عاشورا
عروس هلندی
ماشین اسکالا کروک

...