۴۱۶۴
۳۰

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۴۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

مجموعه هری پاتر
مجموعه کتاب‌های تریخ ترسناک
مجموعه علوم ترسناک
تن تن و سندباد
جام جهانی در جوادیه

دانش و فناوری

مجموعه هری پاتر
مجموعه کتاب‌های تریخ ترسناک
مجموعه علوم ترسناک
تن تن و سندباد
جام جهانی در جوادیه

فرهنگ و ادبیات

مشاعره

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

تدوین فیلم