۸۰۲۹
۹۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۱ محتوا

۲۷۴ دیدگاه

۰ فیلم

۵ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کارگاه ریاضی پایه ششم
کاریکاتور کرتوا
اردوی باغ کتاب
نهال
نتیجه ی تفکر هفته ی نوزدهم
نتیجه ی تفکر هفته ی هجدهم
راجب مطلبی که گذاشتم
تور فیفا گردی با منچستر یونایتد
زیارت عاشورا مورخ 96/11/25
سوال فوتبالی 2
۸ سال دفاع مقدس
نمونه تفکر هفته ۱۵

...