۳۴۱۴۱
۵۵۶

۱۸ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۳۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۴۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۷ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

از دیار حبیب
پدر عشق وپسر
پر پرواز
حاج قاسم
دور دنیا در هشتاد روز
ده درس در امامت
ده درس در توحید
رابینسون کروزو
زیر باران
سقای اب وادب
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
سیری در سیره ائمه اطهار(ع)
کمی دیرتر
مدافعان حرم
مسافر کربلا
مهم ترین تصمیم
نامیرا

دانش و فناوری

الکترونیک
برنامه نویسی
رباتیک
طراحی صنعتی
طراحی لوگو، پوستر و...
کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

نامه نگاری

ورزش

والیبال

هنر

تذهیب
معرق
نقاشی