۳۶۱۳۷
۵۶۶

۱۸ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۳۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۷۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۸ دوست

...

کتاب‌ها

سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
دور دنیا در هشتاد روز
رابینسون کروزو
سیری در سیره ائمه اطهار(ع)
ده درس در توحید
ده درس در امامت
مسافر کربلا
مدافعان حرم
کمی دیرتر
پدر عشق وپسر
از دیار حبیب
حاج قاسم
مهم ترین تصمیم
زیر باران
پر پرواز
سقای اب وادب
نامیرا

دانش و فناوری

رباتیک
الکترونیک
برنامه نویسی
کامپیوتر
طراحی صنعتی
طراحی لوگو، پوستر و...

فرهنگ و ادبیات

نامه نگاری

ورزش

والیبال

هنر

معرق
نقاشی
تذهیب